1. Sự chấp thuận
Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, hãy dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào.
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên cập nhật Chính sách Bảo mật thông tin ứng viên của chúng tôi để có những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình

2. Mục đích thu thập
Căn cứ vào nhu cầu công việc của bạn, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết của bạn nhằm phục vụ các mục đích:
- Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn phục vụ các mục đích giới thiệu công việc phù hợp đến đối tác. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân thu thập được ở trang tuyển dụng với bên thứ ba.
- Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật về thông tin tuyển dụng của chúng tôi. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.
- Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi pháp luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi xét thấy việc làm này là cần thiết để tuân thủ các thủ tục pháp lý, đáp lại các khiếu nại bất kỳ, hay bảo vệ các quyền lợi của khách hàng và công chúng.

3. Phạm vi thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:
- Bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi: Đó là những thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện các thao tác điền form và gửi đăng ký bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ.
- Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên trang tuyển dụng của chúng tôi.
- Từ những nguồn thông tin hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những nguồn hợp pháp khác.

4. An toàn thông tin
Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của ứng viên, chúng tôi đã và đang thực hiện các biện pháp an toàn. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của ứng viên trong môi trường vận hành an toàn chỉ có nhân viên thuộc bộ phận nhân sự và đại diện quản lý có thẩm quyền có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin ứng viên.

5. Bạn biết gì nữa về đời tư trực tuyến của bạn
Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trực tuyến, ví dụ qua công việc bạn đăng lên hay qua email, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng, Tóm lại, nếu bạn gửi thông tin cá nhân trực tuyến có thể truy nhập công khai, bạn có thể nhận sẽ được những thông báo tự nguyện từ những đối tác khác.
Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi nào bạn ở trên mạng.

6. Hiệu lực: Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này có hiệu lực kể từ ngày: 01/01/2018

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN